Nghĩ về an dân

19:43 20/05/2016

Ngô ngoài tam thập, kiến văn kém cỏi, góc nhìn thiển cận. Mỗi lần đọc sách, đến câu "Quốc gia hưng phong, thất phu hữu trách" là xấu hổ đỏ mặt đều len lén lật qua cho thật nhanh.

Ý kiến bạn đọc