Nếu chúng ta im lặng…

11:59 06/06/2020

Tôi nhớ đến phát ngôn về cái lưng gù mà mạng xã hội đồng thuận lên án trong mấy ngày. Chúng ta im lặng, một ngày nào đó, lưng chúng ta rồi cũng sẽ gù.

Ý kiến bạn đọc