Muôn sự tại rảnh

15:49 20/12/2015

Vạn sự nhảm nhí và vô bổ trên đời này nẩy sinh đều có khởi thủy từ một chữ: rảnh. Rảnh là phương ngữ Nam bộ thông dụng, miền Bắc thường gọi là rỗi. Ghép chung thì là rảnh rỗi. Mà việc Ngô giải thích lẩm cẩm thế này thì cũng minh chứng cho chuyện Ngô rảnh rồi. Rảnh, nghĩa là thừa thời gian, không phải làm gì.

Ý kiến bạn đọc