Muốn có “thương hiệu quốc gia” phải có “nền quốc học”

17:14 19/10/2018

Trong thời kì toàn cầu hóa này, khi thế giới ngày càng trở nên “phẳng” hơn, mỗi đất nước lại càng có nhu cầu mạnh mẽ về sự khác biệt và khẳng định bản sắc. 

Ý kiến bạn đọc