Mưa lâm râm trên núi mưa về

18:06 22/11/2016

Mưa lâm râm trên núi mưa về
Ướt cây, ướt lá, không dè ướt em.

Ý kiến bạn đọc