Mưa của ký ức

16:57 09/01/2016

Ban sớm, phố mưa rây rây. Mùi hơi nước gợi miên man mùi của quê nhà. Thứ mùi da diết ấu mơ căng tràn lồng ngực, mê mải đến mấy cũng không quên được.

Ý kiến bạn đọc