Một phần “linh hồn” của Hà Đông

12:50 19/06/2015

Cảnh vật thì thay đổi, trí thức tinh hoa của Hà Đông thì vẫn thế, họ là một phần hồn cốt của đất này. Họ yêu nơi này không muốn rời xa.

Ý kiến bạn đọc