Một cõi quê nhà của Tần Thủy Hoàng

11:07 03/04/2015

Theo lối cửa Tây, tôi rời Tây An trong buổi sáng sớm. Những đốm mưa như mọc lên từ hoa lá rơi đầm đìa xuống hành lý. 

Ý kiến bạn đọc