Mon men theo Trang Tử

12:55 01/10/2019

Trang Tử chỉ để lại một “Nam Hoa Kinh” vỏn vẹn mười vạn chữ, nhưng gần hai ngàn rưỡi năm nay thiên hạ đã phải dùng tới thiên kinh vạn quyển để mổ xẻ mười vạn chữ đó, mà nào đã mổ xẻ xong đâu. Mười vạn chữ mà “bao la vạn khoảnh, biến hóa khôn lường” (lời Lỗ Tấn).

Ý kiến bạn đọc