Mơ xanh

14:01 22/07/2016

Quý thời gian và từng hình dung khi về già bớt bận rộn kế hoạch, nghĩa vụ, tôi sẽ có thời gian chăm sóc một chậu hoa, ngắm hoa. Nhà luôn có hoa tươi, tôi ước một khu vườn để trồng hoa, có những luống hoa.

Ý kiến bạn đọc