Mình về với mẹ thôi em!

15:59 05/07/2019

Buổi sáng, ông Tài lùa bầy dê ra rẫy chăn. Chúng nó đi đâu ông theo đó, sợ nó vào phá tiêu, phá đậu nguời khác. 

Ý kiến bạn đọc