Mía…

19:40 08/11/2020

Trong những người đang chờ ứng cứu ở một ngôi nhà trơ trọi giữa biển nước ở miền Trung lúc này, có người nào đói và khát tới mức chỉ một ngụm nước mía thôi cũng đủ cho họ cầm cự được thêm lâu hơn giữa mòn mỏi? 

Ý kiến bạn đọc