May mà còn có cái hang

17:00 05/06/2015

Mấy hôm liền, cái hang ở tỉnh Quảng Bình được lên Đài truyền hình của xứ Mỹ. Đừng đùa, đâu phải muốn lên đài truyền hình xứ Mỹ là được lên đâu. Thế cho nên, dân tình nước mình vui như trúng mùa lúa, được mùa khoai, nô nức hẳn lên. Y như ngày xưa cô Tấm mang hài trẩy hội.

Ý kiến bạn đọc