Lời nói dối

09:42 24/07/2020

Mấy ngày bận rộn việc nhậu bạn bè mời nhân ngày kỷ niệm của nghề báo chí, đến cuối tuần mới mạnh dạn trốn để ở nhà bảo dưỡng sức khỏe. Con đi học về sớm, tôi giật mình ngồi nghĩ không nhớ ra nổi lần cuối cùng tôi tắm cho nó khi nào.

Ý kiến bạn đọc