Loài lợn tham ăn

13:40 08/10/2020

Người Hồi giáo, người Do Thái không ăn thịt lợn vì họ cho rằng giống lợn là loài bẩn thỉu. Tôi không xét đoán điều này vì niềm tin tôn giáo ở mỗi cộng đồng là khác nhau nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy rằng lợn là loài tham ăn và ít nhiều chúng phải chịu những hậu quả từ việc đó.

Ý kiến bạn đọc