Lịch sử là lịch sử của đàn ông?

16:48 14/06/2019

Phụ nữ chiếm một nửa nhân loại trong mọi giai đoạn lịch sử. Thế nhưng, trong xã hội Nho giáo thì lịch sử ít khi thuộc về phụ nữ mà phần lớn là thuộc về đàn ông. 

Ý kiến bạn đọc