Lan man đêm

08:12 21/08/2016

Ngày mùa ở làng dù là đêm tháng Mười nhuốm lạnh thì người nhà quê vẫn vào khuya muộn. Có khi mười một giờ còn vọng tiếng dọn dẹp lịch kịch, tiếng nói cười râm ran.

Ý kiến bạn đọc