Kỹ nữ… có bệnh

15:00 31/08/2012

Mười ba tuổi, kỹ nữ khăn gói sắp xếp chăn màn chiếu gối, áo quần kẹp tóc, bút nghiên sách vở… lẳng lặng ra phi trường sang bên nước người để học múa. Ta tiếc sân bay không phải là sông Dịch. Ta hận, mình không phải là Cao Tiệm Ly. Ta bi thương, kỹ nữ không phải là Kinh Kha sát thủ. Thế nên, không hát cho nhau một khúc biệt ly. Thế nên, không nói với nhau vài câu từ tạ.

Ý kiến bạn đọc