Khi tiếng Việt đụng chạm tiếng Anh

17:04 30/05/2019

Giáo sư Cao Xuân Hạo trong một bài viết của mình có nói: “Một trong những cái tội lớn nhất của thực dân Pháp là nền giáo dục mà họ đã áp đặt cho dân ta”.

Ý kiến bạn đọc