Khi một bình bông cúng cũng ngã giá ngoài chợ

09:22 30/12/2015

Hồi đó cái chuyện đi “xin” diễn ra rất vui vẻ, thoải mái. Mọi người cứ sống chan hoà với nhau, có gì thì san sẻ cho nhau. Bây giờ thì cần cái gì cứ ra ngoài chợ. Một bình bông cúng cũng phải ngã giá ngoài chợ.

Ý kiến bạn đọc