Hớt tóc rồi cà phê

17:05 04/03/2017

Ông thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn là dân chơi khí phách ngang tàng, hôm ổng viết “Một ngày nhàn rỗi” trong đó có đoạn rất phong trần: "Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc/ Vô tình ngang một quán cà phê/ Giang hồ hảo hán dăm thằng bạn/ Mải mê tán dóc chẳng cho về/ Về đâu, đâu cũng là đâu đó/ Đâu cũng đìu hiu đất Hán Hồ/ Hớt tóc cạo râu là chuyện nhỏ/ Ba nghìn thế giới cũng chưa to".

Ý kiến bạn đọc