Hò lên một tiếng cho vui

10:54 20/12/2018

“Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Lâu nay, vẫn nghĩ thế. Chắc gì đã đúng? “Đòn đau” à? Không đâu, thiết nghĩ phải là “lời đau”. 

Ý kiến bạn đọc