Há chẳng phải là một lạc thú ở đời đó sao?

11:08 07/04/2016

Chơi thế mới là chơi. Ngày nọ, một người đàn ông Việt tình cờ biết trên trang Ebay có thông tin quyển sách viết về Nha Trang: Mes trois ans d’Annam của Gabrielle M.Vassal (NXB Hachette - Paris) in năm 1912. Giá khởi đầu của cuộc đấu giá là 8 Euro.

Ý kiến bạn đọc