Giải mã mỹ nhân

16:52 22/04/2012

Mỹ nhân, có nhớ lời ta nói khi nàng thập thò nhón chân vào làng giải trí Việt hay không?
Chắc là mỹ nhân đã quên.
Nhắc để mỹ nhân nhớ. Ta có nói, hãy giữ gìn như nơi củi  lửa, hãy cẩn thận như lúc húp canh.
Vậy mà, mỹ nhân hỡi mỹ nhân.

Ý kiến bạn đọc