Facebook – tác nhân mới của “trường văn học”

09:32 20/06/2015

Nhìn về xã hội học văn học của thế kỷ XX vừa qua, không thể không nói tới Pierre Bourdieu (1930 - 2002) với lý thuyết “trường” (champs) và “trường văn học” (champ litteraire) nổi tiếng của ông, một đóng góp lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các lý thuyết nghiêng về nghiên cứu hình thức (chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa cấu trúc, thi pháp học) đã đi đến hết khả năng của chúng. Xây dựng lý thuyết “trường”, P. Bourdieu đưa ra các khái niệm chủ chốt, mang tính năng sản cao, như “tập tính” (habitus), “vốn xã hội” (capital social), “tác nhân” (l’agent) v.v…

Ý kiến bạn đọc