Đường chiều chênh vênh

20:22 08/11/2019

Nếu quan nhân làm đúng pháp luật, quan nhân không làm sai, thì hẳn nhiên quan nhân đã được ngồi trong đền do nhân dân lập để bái vọng.

Ý kiến bạn đọc