Đường chạy vòng quanh, một vòng... lý thuyết

16:40 20/12/2018

Không khó để nhận thấy hoạt động phê bình văn học nghệ thuật hiện nay luôn ăm ắp các tri thức lý thuyết, chủ yếu, đến từ phương Tây.

Ý kiến bạn đọc