Đồng tiền giá bao nhiêu?

15:49 23/07/2016

"Nếu ngư dân không đi khai thác thì sẽ lên bờ làm những nghề phù hợp với điều kiện và có thể tăng thu nhập. Bộ cho rằng, việc tạo điều kiện để mỗi hộ gia đình có được một người đi xuất khẩu lao động cũng là hướng giúp họ ổn định cuộc sống tốt hơn".

Ý kiến bạn đọc