Đồng hồ trần gian

15:32 01/02/2017

Trần gian vô số loại đồng hồ
Ai khẳng định đồng hồ nào độ tuyệt đối chính xác

Ý kiến bạn đọc