Đọc sách mà ngẫm xa gần

10:20 09/05/2019

“Ngồi tù khám lớn” của Phan Văn Hùm là một quyển sách hay, có giá trị về tư liệu lịch sử của một thời. 

Ý kiến bạn đọc