Điểm mặt dân chơi

13:38 13/11/2014

Mr. Bim là một dân chơi, điều này không cần phải bàn cãi nữa rồi. Vì, ai cũng đồng ý. Không chỉ là dân chơi, Mr. Bim còn là dân chơi đúng nghĩa. Bao giờ, Mr. Bim cũng tâm niệm trong đầu “Mr. Bim là một dân chơi, nên Mr. Bim phải sống sao cho đúng khí chất của một dân chơi”. Đầu tiên, dân chơi dám làm dám chịu. Tiếp đến, dân chơi không có thói quen đổ thừa, gây chuyện. Thứ nữa, dân chơi không ai lại nói xạo. Đó là 3 nguyên tắc lớn nhất của dân chơi, theo quan điểm của Mr. Bim. Chứ đời nào, dân chơi lại đi sợ mưa rơi. Và hẳn nhiên, những cá nhân không có đủ 3 yêu tố này thì chắc chắn không phải là dân chơi rồi.

Ý kiến bạn đọc