Đi nhiều sẽ thành đường

11:01 20/09/2016

Đi nhiều sẽ thành đường. Không có gì là bần cùng, trừ cái chết. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Phải tự tay mở cánh cửa của mình.

Ý kiến bạn đọc