“Dân” và “gian”

11:18 18/08/2020

“Dân gian” là một từ ghép Hán - Việt mang cái nghĩa rất đơn giản: ở trong dân. Nói “ở trong dân” là để khu biệt và khẳng định rằng nó không ở trong cung vua phủ chúa kín cổng cao tường, không ở trong chốn quan trường lề luật thâm nghiêm, không ở trong những hàn lâm học viện bề bề chữ nghĩa hoặc các tăng viện điều luật tầng tầng.

Ý kiến bạn đọc