Cũng xin lượng biển uy đèn thứ cho

21:00 26/03/2020

Ai lại không khoái ăn với uống? Do khoái ăn uống, có lần y hỏi, đặc sản ẩm thực của người Nam Bộ là gì? Mỗi người nói mỗi phách, nhưng chung quy lại trong danh sách khoái khẩu thuộc hàng danh thủ “đệ nhất” vẫn là món… chuột dừa.

Ý kiến bạn đọc