Cư xử thời dịch họa

15:32 07/04/2020

Để bắt đầu, tôi xin phép kể một chút việc riêng trong gia đình như cách dẫn chuyện. Bố tôi chưa bao giờ trong quân ngũ, nhưng ông lại có một tấm huy chương chiến công chống Mỹ hạng 3 được cất kỹ trong hòm đồ cá nhân. Tôi đã từng thắc mắc về nó với ông 30 năm trước.

Ý kiến bạn đọc