Con đường và một đôi mắt khác

13:43 18/07/2019

Hãy mở một đôi mắt khác trong sáng tạo của mình. Đôi mắt ấy sẽ dẫn chúng ta đi qua những con đường mà chính chúng ta đã từng chùn bước vì sợ hãi.

Ý kiến bạn đọc