Con Mực nhà ta…

11:59 24/07/2020

Có phải thế không? Thế nào? Rằng, nhiều người hễ mỗi lần nghĩ đến từ “về hưu” là len lén thở dài. Có nhiều lý do. Ngày kia, y bạo miệng hỏi dò một quan chức nọ, đại khái sau khi đã về nhà đuổi gà cho vợ, tự sâu thẳm trong lòng thường nhớ đến điều gì nhất? Sau một lúc ngẫm nghĩ, ông ta cười mếu mà rằng: “Nhớ nhất là được… đi họp”.

Ý kiến bạn đọc