Cô lái đò sông Châu với nhà thơ Nguyễn Bính

12:15 18/12/2016

Người bạn tôi đôi lần kết nối từ mobiphone đến Facebook, dù chưa trải qua "năm tao, bảy tuyết" hẹn hò, nhân vật chính: Cô lái đò sông Châu vẫn chưa xuất hiện ở chốn quê nhà. Khó thế, người ơi, cái nghề "hầu chuyện thiên hạ".

Ý kiến bạn đọc