Chuyện quan – chuyện dân

03:20 08/05/2015

Nếu chúng ta cứ che đậy, nếu chúng ta cứ vờ không thấy những điều đang hiển hiện, nếu chúng ta vẫn cố giữ tư duy nước đến đâu đắp bờ lên đến ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể kiểm soát được những thứ có thể sẽ diễn ra.

Ý kiến bạn đọc