Chuyện ông Thức, chuyện ông Biền

17:04 19/01/2017

Cả ông Thức và ông Biền đều là những nhà văn nổi tiếng. Thường thì, mấy ông nhà văn, nhà thơ ít khi “chịu nhau. Nhưng với hai ông nhà văn này lại rất hợp tính hợp tình...

Ý kiến bạn đọc