Chuyện mỹ nhân...

11:47 20/05/2012

Sau hai số báo gián đoạn, Mr. Bim đã trở lại. Vẫn như Mr. Bim từng nói, sự trở lại không hề nguy hiểm. Trong số này, Mr. Bim chỉ tập trung vào mỹ nhân. Đời sống vốn buồn tẻ, không có mỹ nhân thì lấy gì cứu vớt cho tất cả chúng ta.

Ý kiến bạn đọc