Chữ đẻ ra chữ

10:15 22/11/2019

Tiền, ai lại không mê tiền? Tiền đẻ ra tiền, tất nhiên. “Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra khỏi cửa tiền đẻ” - nếu biết đầu tư kinh doanh đúng hướng, gặp thời. Còn chữ thì sao? Chữ cũng đẻ ra chữ.

Ý kiến bạn đọc