Chơi bút một thời...

09:22 25/02/2021

Thú chơi bút có lẽ đến với người Việt muộn hơn thú chơi sách, chơi tem, chơi đồ cổ nhưng nó có những đặc điểm riêng thú vị mà không phải thú chơi nào cũng có được.

Ý kiến bạn đọc