Câu chuyện về một món ăn

15:18 22/11/2015

Trong một thời đại quá văn minh nhưng chứa nhiều nguy cơ, thì trên nhiều làng quê của chúng ta vẫn còn giữ lại những phong tục có từ nhiều đời trước. Một trong những phong tục ấy là phong tục biếu cỗ. Hàng năm, vào ngày Rằm tháng Bảy, người làng tôi có tục biếu cỗ.

Ý kiến bạn đọc