Biển thứ nhất của đời tôi

16:57 29/06/2015

Tuy sinh ra ở Hà Nội nhưng vì yêu biển, nên ngôi nhà đầu tiên tôi nhớ là ở Rừng Thông của Sầm Sơn…

Ý kiến bạn đọc