Biên độ của lòng tham

14:01 28/08/2019

Thi thoảng lơ đãng đọc lặt vặt về những vụ việc, những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, tôi lại hay nghĩ về biên độ của lòng tham. 

Ý kiến bạn đọc