Bi zon zon một thời

15:27 08/12/2016

Không biết tại sao nó được gọi là bi zonzon, cũng không biết nó có từ bao giờ, chỉ biết tuổi thơ của bản thân có nó. Bi zon zon của tuổi thơ là những bác đi xe đạp với cái tủ (chính xác là như cái hộp) kính đựng Bi zon zon ở đằng sau xe.

Ý kiến bạn đọc