Bệnh

09:38 23/12/2015

Ba giờ sáng đang ngủ thì choàng tỉnh, tuổi ngoài ba mươi tỉnh giấc lúc này không biết làm gì khác. Nằm ngửa, nằm nghiêng, bỗng dưng phát hiện mắt xốn cộm. Nghĩ về những thông tin đọc ban chiều, biết rằng mình đã bệnh.

Ý kiến bạn đọc