Bàn phiếm từ quạt tới mùng

13:32 09/03/2020

Những gì đã đọc thời trẻ, thường ở lại trong trí nhớ bền hơn đọc lúc đã về chiều xế bóng. Khó quên. Thỉnh thoảng lại nhớ. Ai lại không nhớ đến câu đã đọc từ lúc trẻ nít: “Thằng bờm có cái quạt mo”? Nhớ lại và tủm tỉm cười vì kết thúc bất ngờ.

Ý kiến bạn đọc