Ai mang ngân sách "hóa vàng"?

11:25 16/07/2019

Mấy hôm lâu lâu, Ngô có viết bài đại ý quốc gia của mình giàu hay nghèo. Đây là một câu chuyện nảy sinh rất nhiều ý niệm kỳ lạ. 

Ý kiến bạn đọc